Стандартна доставка


Област Варна

Доставки всеки ден в интервалите:

9:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

17:00 - 18:00

18:00 - 19:00

19:00 - 20:00

0 лв доставка (над 50 лв)

3 лв доставка (под 50 лв)

Експресна до 90мин - 5 лв 


Доставки всеки ден в интервалите:

10:00 - 12:00

16:00 - 18:00

0 лв доставка (над 50 лв)

3 лв доставка (под 50 лв)

Експресна до 90мин - 5 лв 


Доставки всеки ден в интервал: 12:00 - 15:00

Галата

Ракитника

Фичоза

Боровец

0 лв доставка (над 50 лв)

3 лв доставка (под 50 лв)


Доставки ден в интервал: 13:00 - 15:00

0 лв доставка (над 50 лв)

3 лв доставка (под 50 лв)

Експресна до 90мин - 5 лв 


Доставки Вторник в интервал: 13:00 - 17:00

7 лв доставка (над 50 лв)

20 лв доставка (под 50 лв)


Доставки Вторник и Петък в интервал: 13:00 - 16:00

Аксаково

Бизнес парк

Летище

с. Тополи

с. Езерово

0 лв доставка (над 50 лв)

6 лв доставка (под 50 лв)


Доставки Вторник и Петък в интервал: 13:00 - 16:00

с. Зорница

с. Слънчево

с. Страшимирово

с. Левски

Девня

10 лв доставка (над 50 лв)

22 лв доставка (под 50 лв)


Доставки всяка Събота в интервал: 13:00 - 16:00

Звездица

Константиново

Белослав

Здравец

Бенковски

с. Аврен

с. Китка

5 лв доставка (над 50 лв)

10 лв доставка (под 50 лв)

Провадия - 10 лв


Доставки всяка Сряда в интервал: 13:00 - 16:00

с. Приселци

с. Близнаци

с. Старо Оряхово

5 лв доставка (над 50 лв)

10 лв доставка (под 50 лв)

Бяла и Обзор - 10лв


Доставки Понеделник, Четвъртък и Неделя

в интервал: 13:00 - 16:00

Златни Пясъци

Св. св. Константин и Елена

Евксиноград

Ален Мак

Каменар

0 лв доставка (над 50 лв)

6 лв доставка (под 50 лв)


Доставки Понеделник, Четвъртък и Неделя

в интервал: 13:00 - 16:00

с. Куманово

с. Осеново

с. Орешак

с. Генерал Кантарджиево

5 лв доставка (над 50 лв)

10 лв доставка (под 50 лв)

Област Шумен

Доставки всеки ден в интервалите:

9:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

17:00 - 18:00

18:00 - 19:00

19:00 - 20:00

0 лв доставка (над 50 лв)

3 лв доставка (под 50 лв)

Експресна до 90мин - 5 лв 


Доставки Вторник и Петък

в интервал: 12:00 - 14:00

Мътница

Мадара

Кюлевча

Каспичан

Нови Пазар

Плиска

0 лв доставка (над 50 лв)

6 лв доставка (под 50 лв)


Доставки всяка Сряда

в интервал: 12:00 - 14:00

Дибич

Васил Друмев

Илия Блъсково

Радко Димитриево

Салманово

Ивански

Смядово

0 лв доставка (над 50 лв)

6 лв доставка (под 50 лв)

Веселиново - 10 лв 

Риш - 10 лв 


Доставки всяка Събота

в интервал: 12:00 - 14:00

Панайот Волово

Върбак

Макак

Царев Брод

с. Златна Нива

0 лв доставка (над 50 лв)

6 лв доставка (под 50 лв)


Доставки Понеделник и Четвъртък

в интервал: 12:00 - 14:00

Хан Крум

Троица

Осмар

Мараш

Велики Преслав

Драгоево

0 лв доставка (над 50 лв)

6 лв доставка (под 50 лв)

Област Търговище

Доставки всеки ден в интервалите:

9:00 - 11:00

11:00 - 13:00

12:00 - 14:00

14:00 - 16:00

15:00 - 17:00

18:00 - 20:00

0 лв доставка (над 50 лв)

3 лв доставка (под 50 лв)

Експресна до 90мин - 5 лв 


Доставки Понеделник,

Сряда и Петък

в интервал: 10:00 - 13:00

с. Васил Левски

с. Пробуда

с. Ловец

с. Осен

с. Острец

0 лв доставка (над 50 лв)

6 лв доставка (под 50 лв)


Доставки всеки ден в интервал:

16:00 - 17:00

0 лв доставка (над 50 лв)

6 лв доставка (под 50 лв)


Доставки всеки ден в интервал:

13:00 - 15:00

0 лв доставка (над 50 лв)

6 лв доставка (под 50 лв)


Доставки всяка Сряда в интервал:

14:00 - 16:00

10 лв доставка (над 50 лв)

15 лв доставка (под 50 лв)