Стандартна доставка


Област Варна

Доставки всеки ден в интервалите:

9:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

17:00 - 18:00

18:00 - 19:00

19:00 - 20:00

0 лв доставка (над 50 лв)

3 лв доставка (под 50 лв)

Експресна до 90мин - 5 лв 


Доставки всеки ден в интервалите:

10:00 - 12:00

16:00 - 18:00

0 лв доставка (над 50 лв)

3 лв доставка (под 50 лв)


Доставки всеки ден в интервал: 12:00 - 15:00

Галата

Ракитника

Фичоза

Боровец

0 лв доставка (над 50 лв)

3 лв доставка (под 50 лв)


Доставки Вторник и Петък в интервал: 12:00 - 16:00

Аксаково

Бизнес парк

Летище

Тополи

с. Слънчево

Езерово

Зорница

0 лв доставка (над 50 лв)

6 лв доставка (под 50 лв)

Девня - 15 лв


Доставки всяка Събота в интервал: 12:00 - 16:00

Звездица

Константиново

Белослав

Здравец

Бенковски

5 лв доставка (над 50 лв)

10 лв доставка (под 50 лв)


Юг - 2

Доставки всяка Сряда в интервал: 12:00 - 16:00

Приселци

Близнаци

Старо Оряхово

5 лв доставка (над 50 лв)

10 лв доставка (под 50 лв)

Бяла и Обзор - 10лв


Доставки Понеделник и Четвъртък

в интервал: 12:00 - 16:00

Златни Пясъци

Св. св. Константин и Елена

Евксиноград

Ален Мак

Каменар

Куманово

Виница

Осеново

Траката

Орешак

0 лв доставка (над 50 лв)

6 лв доставка (под 50 лв)

Област Шумен

Доставки всеки ден в интервалите:

09:00 - 11:00

11:00 - 13:00

13:00 - 15:00

15:00 - 17:00

17:00 - 19:00

18:00 - 20:00

0 лв доставка (над 50 лв)

3 лв доставка (под 50 лв)

Експресна до 90мин - 5 лв 


Доставки през м. Октомври:

на 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 и 29

в интервал: 16:00 - 20:00

Мътница

Мадара

Кюлевча

Каспичан

Нови Пазар

Плиска

0 лв доставка (над 50 лв)

6 лв доставка (под 50 лв)


Доставки през м. Октомври:

на 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 и 30

в интервал: 16:00 - 20:00

Дибич

Илия Блъсково

Радко Димитриево

Салманово

Ивански

Смядово

0 лв доставка (над 50 лв)

6 лв доставка (под 50 лв)

Веселиново - 10 лв 

Риш - 10 лв 


Доставки през м. Октомври:

на 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 и 31

в интервал: 16:00 - 20:00

Панайот Волово

Върбак

Макак

Царев Брод

с. Златна Нива

0 лв доставка (над 50 лв)

6 лв доставка (под 50 лв)


Доставки през м. Октомври:

на 4, 8, 12, 16, 20, 24 и 28

в интервал: 16:00 - 20:00

Хан Крум

Троица

Осмар

Мараш

Велики Преслав

Драгоево

0 лв доставка (над 50 лв)

6 лв доставка (под 50 лв)

Област Търговище

Доставки всеки ден в интервалите:

9:00 - 11:00

11:00 - 13:00

12:00 - 14:00

14:00 - 16:00

15:00 - 17:00

18:00 - 20:00

0 лв доставка (над 50 лв)

3 лв доставка (под 50 лв)

Експресна до 90мин - 5 лв 


Доставки всеки ден в интервал:

15:00 - 17:00

0 лв доставка (над 50 лв)

6 лв доставка (под 50 лв)


Доставки всяка Сряда в интервал:

14:00 - 16:00

10 лв доставка (над 50 лв)

15 лв доставка (под 50 лв)